23/1/2017
นางชัญญาภัค สดุดี ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงแผนงานในรอบปี 2017 ที่ทาง...
20/1/2017
  ตามประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อเสริมส...
2/1/2017
  นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่มต...
27/12/2016
  ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อ...
7/12/2016
  กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเ...
25/11/2016
  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังห...