นักกีฬาแฮนด์บอลชายสมุทรปราการเดินทางร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

7/12/2012

       คณะผู้ฝึกสอน และนักกีฬาแฮนด์บอลจังหวัดสมุทรปราการ  ชุดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41  ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555  ได้รวมตัวซ้อมเบาๆก่อนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งตอนนี้ทางคณะก็ได้ออกเดินทางกันไปแล้ว
       โดยนักกีฬาแฮนด์บอลชุดนี้ของสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  มีหลายคนที่พัฒนาฝีมือจนติดทีมแฮนด์บอลชายทีมชาติไทย  โดยความหวังสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ที่อยากได้เหรียญรางวัลกลับมา เพราะในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลเลย    โดยแฮนด์บอลชายจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในสายบี ร่วมกับทีมจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพ  เกมแรกจะลงแข่งขันในวันที่ 10 ธันวาคม พบกับจังหวัดชัยภูมิ , เกมที่สองลงแข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม พบกับจังหวัดเชียงใหม่ แข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยพายัพ
       สำหรับรายชื่อผู้ฝึกสอน มีนายไพศาล พุทธลีลาศ , นายเกียรติพงษ์ วงศ์ธนานันท์ , นายฉัตรชัย อินดี , และนายสมยศ ยอดกาวี    รายชื่อผู้เล่น 16 คน  เบอร์ 1 นายอรรถฎากร เทียนสว่างชัย , เบอร์ 3 นายชำนาญวิทย์ แก้วน้อย , เบอร์ 4 นายยูฮัน บุตรรักษ์ , เบอร์ 5 นายอัฑฒ์ อริยกะ , เบอร์ 6 นายภูมิวุฒิ วุฒิกร , เบอร์ 7 นายชาคริต นิรันดร (ทีมชาติ) , เบอร์ 8 นายวนันต์ สุทธาโร , เบอร์ เบอร์ 10 นายกฤตภาส อิ่มสำราญ , เบอร์ 11 นายบุริศร์ เดชวิไลศรี , เบอร์ 12 นายวรายุทธ สุขสมบุญ , เบอร์ 13 นายวัชรพงศ์ จันทร์กำเนิด , เบอร์ 14 นายไพรัฐ ลิ้มเชิดไพบูลย์ , เบอร์ 15 นายจิรพงษ์ ลิ่มลี้ (ทีมชาติ) , เบอร์ 17 นายธีรภัทร สวนศิริ ทีมชาติ , เบอร์ 19 นายสมพงษ์ ภู่ประเสริฐ (ทีมชาติ) , เบอร์ 20 นายทิวากร แสงจุ่น
 

ขอบคุณ สาครเคเบิ้ล