แข่งขันกีฬาแห่งชาติวันที่ 12 ธันวาคมสมุทรปราการเก็บเพิ่มอีก 12 เหรียญ

13/12/2012

     สรุปผลงานของนักกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ทัพนักกีฬาจังหวัดสมุทรปราการทำผลงานกันได้ดี เก็บเพิ่มได้อีก 12 เหรียญ
     ได้ 3 เหรียญทอง จากกีฬายูโด และเรือพาย  เหรียญทองแรกจากชนกนันท์ อินทร์กลัด  การแข่งขันยูโด ไลท์เวท น้ำหนัก 48-52 กิโลกรัม หญิง , เหรียญทองที่สอง จากเรือพาย คยัคชาย 2 คน 500 เมตร นักกีฬาประกอบด้วย ณัฐพล แก้วศรี, ณัฐพร แหวนพรหม, และณัฐวัตร แหวนพรหม , เหรียญทองที่สาม จากการแข่งขันเรือพาย เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร นักกีฬาประกอบด้วย กาญจนา อารีสนั่น, จริญา ขันกสิกรรม, นิพัชชา ภู่ทอง, เบญจวรรณ เจตรุ่งพันธุ์, ประภาพร ภูมิขุนทด, อรัญญา ภู่แม, และอลิษา หมอเรือง
    ผลงาน  7 เหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม บุคคลหญิง (ปารฉัตร จารนัย) , การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ทีมชาย (ก้องเกียรติ ทรัพย์ศิริอยู่คง, กิตติธร วงศ์ทองคำ, แม๊กซ์ พวงศรี) , ยูโด ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 57 กิโลกรัม บุคคลหญิง (จุฑามาศ ยังหัตถี)  , เรือพาย กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย (พิทยา มีบุญ) , เรือพาย คยัคชาย 1 คน 500 เมตร (ณัฐวัตร แหวนพรหม) , เรือพาย เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร , และการแข่งขันว่ายน้ำ กรรเชียง 50 เมตร (หญิง ขนิษฐา นิ่มดำ)
    ผลงาน 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ทีมหญิง (แคทรียา พวงศรี, ชนกนันท์ ดวงเศษวงษ์, ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน)  และการแข่งขันมวยปล้ำ ฟรีสไตล์ หญิง น้ำหนักไม่เกิน 72 กิโลกรัม (สิรินภา แจ้งประจำ)
     สรุปเหรียญรางวัลรวมสิ้นสุดการแข่งขันวันที่ 12 ธันวาคม 2555 จังหวัดสมุทรปราการมีเหรียญรวม 27 เหรียญ   ทำได้ 6 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 8