มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมปฏิบัติการระหว่างสื่อมวลชนกับแรงงานข้ามชาติ

6/9/2013

มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมปฏิบัติการระหว่างสื่อมวลชนกับแรงงานข้ามชาติ เพื่อเพิ่มความรู้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของแรงงานข้ามชาติใสยุคปัจจุบัน
ที่ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่งจังหวัดสมุทรปราการ นายธนู เอกโชติ อนุกรรมการด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ ขึ้นบรรยายพิเศษกฏหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ด้านสิทธิ สุขภาพและสวัสดิการ รวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการขายประกันสุขภาพกับแรงงานข้ามชาติ ให้กับสื่อมวลชนสังกัดสมาคมผู้สื่ิข่าวจังหวัดสมุทรปราการและสื่อท้องถิ่นวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี โดยมีนายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะเข้าร่วมรับฟัง
พร้อมกันนี้ในการประชุมยังได้จัดให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเขียน สคลิปเกี่ยวกับการรณรงค์การขายบัตรประกันสุขภาพให้กับแรงงาน และผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย แนวทางการแก้ไขปัญหานอกจากการส่งกลับประเทศต้นทาง เพือร่วมกันหาทางออกในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะเรื่องของความเท่าเทียม ของกลุ่มแรงาน