ร.ร.เมืองโบราณ เปิดรับสมัครนักเรียนด้านอาชีพ

9/9/2013

ร.ร.เมืองโบราณ เปิดรับสมัครนักเรียนด้านอาชีพ 
โรงเรียนเมืองโบราณ เปิดรับสมัครนักเรียน ในวันเสาร์อาทิตย์ หลักสูตรศิลปะ และหลักศูนย์นาฏศิลป์ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 ตุลาคมนี้
นางสาวปาริฉัตร สมตัว และนางสาวปริญยา สมตัว 2 ครูโรงเรียนเมืองโบราณ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ทางโรงเรียนเมืองโบราณ กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน 4 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรนาฏศิลป์และการแสดงพื้นฐาน , หลักสูตรนาฏศิลป์ในวรรณคดีไทย , หลักสูตรงานสลักดุนเพื่ออาชีพ และ หลักสูตรศิลปะเพื่ออาชีพทั้ง 2 สาขาวิชา ทั้งการวาดภาพเพื่ออาชีพ และงานแกะสลักเพื่ออาชีพ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2556
โดยหลักสูตรที่ทางโรงเรียนเมืองโบราณเปิดการเรียนการสอน หากผู้เรียนมีความสามารถพร้อมทำงาน ทางเมืองโบราณ สมุทรปราการ จะรับเข้าทำงาน ซึ่งการเรียนทั้ง 4 หลักสูตรนี้จะเรียนเป็นครอส ครอสละ 3 เดือน เพื่อให้ผู้ที่เข้าเรียนได้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีก 1 ทาง ซึ่งท่านผู้ชมท่านใดสนใจ สมัครเรียนได้ที่ เบอร์ 02 323 4094 - 9 ต่อ 222 และ 312 ในในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ขอขอบคุณข่าวจาก พี่เอ็ม SOCIETY PLUS