รายชื่อทีมสมุทรปราการเอฟซี ชุดลุยโค้กคัพ 2013

10/9/2013

รายชื่อทีมสมุทรปราการเอฟซี ชุดลุยโค้กคัพ 2013

ประธานสโมสร นายพูลผล อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้จัดการทีม นายบุญชู หวิงปัด ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
หัวหน้าผู้ฝึกสอน นายศักดา สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายกองชัย ทวีชาติ, ร.ต.ต.ธีรพล แวนิพล
ผู้ประสานงาน นายพรเทพ ดารากร ณ อยุธยา

GOALKEEPER: No.1 ณภัทร กองจันทร์ดี(ฉะเชิงเทรา เอฟซี), No.18 Gk สิทธิกร กล่ำใส, No.25 Gk เอกพันธ์ อ่อนศรี

DEFENSIVE: No.2 ธนพงษ์ แก้วเฮือง, No.3 จตุรงค์ คงนุ่น, No.4 ธงชัย ปัสยัง, No.5 เกียรติศักดิ์ ธูปขุนทด, No.12 สถาพร เจนรัมย์, No.14 วงศธร แรงชัย, No.24 ชาญชัย ยลสุข

MIDFIELD: No.6 พงศกร น้อยโต, No.7 พงศกร สีรอด(ชลบุรี เอฟซี), No.11 อูซอลลี หมู่มาก, No.13 มนตรี ทองศรี, No.17 วีรวิชญ์ วัฒน์วรเศรษฐ, No.19 ธนวิชญ์ ยิ่งดำนุ่น, No.20 พรหมมินทร์ แก้วสง่า

FORWARD: No.8 สิริศักดิ์ พลพันธ์งาม(พานทอง เอฟซี), No.9 ทศพร เศรษฐภัคดี(พานทอง เอฟซี), No.10 ปารินทร์ ปัญญาโอภาส, No.15 พงศธร มณีบริรักษ์, No.16 อรรถพล สุ่มประดิษฐ์, No.21 พนมวรรณ เมืองสมัย, No.23 สรวิศ สำลีแก้ว