สสจ.สป. จัดโครงการสร้างกระแสป้องกันยาเสพติด

11/9/2013

สสจ.สป. จัดโครงการสร้างกระแสป้องกันยาเสพติด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมการสื่อสารสร้างกระแส เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ที่ห้องประชุมห้องแรม มนต์มณี ซ.แบริ่ง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายพงษ์ศักดิ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมการสื่อสารสร้างกระแส เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนภาคเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้น
ด้านนางลออ ประประเทืองจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้แกนนำในสถานศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคต่างๆ ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการ To Be Number One ในพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อให้นักเรียนแกนำที่เข้ารับการอบรมได้เป็นกระบอกเสียง รวมถึงสร้างกระแสในการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรั่วโรงเรียน ชุมชน และรั่วบ้าน จนปลอดจากยาเสพติด
ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย ธวัชชัย ภูนุช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้
// SOCIETY PLUS