โรงเรียนนอกกะลา สถานศึกษาภูมิปัญญาประเมินค่าไม่ได้

16/9/2013

โรงเรียนนอกกะลา สถานศึกษาภูมิปัญญาประเมินค่าไม่ได้ 
พบโรงเรียนนอกกะลา โรงเรียนนอกหลักสูตรกระทรวงศึกษา นำภูมิปัญหาท้องถิ่นสอนในการรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล อ่าวไทยตอนบน ให้กับลูกหลานในชุมชนคลองเสาธง ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าชุมชนคลองเสาธง ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เพื่อเข้าชมโรงเรียนนอกกะลา ที่เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล จนระบบนิเวศน์ชายฝั่งทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือน 10 ปีก่อน จากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนคลองเสาธง
โดยโรงเรียนแห่งนี้สร้างจากวัสดุเหลือใช้รอบๆ ชุมชนอย่างเศษไม้ที่ลอยมาตามน้ำมาทำเป็นฝาพนัง เรือเก่า รวมถึงโต๊ะเรียนที่นำมาจากโรงเรียนในพื้นที่ ที่ถูกทิ้งไว้และเก้าอี้นำมาจากศาลเจ้า ด้านนายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ ( มะโหนก ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเปิดเผยว่า “ โรงเรียนบ้านนอกกะลา บ้านลุงสอนหลาน ” แห่งนี้เปิดทำการสอนมาแล้ว 1 ปี มีหลักสูตรการเรียนการสอน 7 หลักสูตรทั้งวิชาชุมชน วิชาท้องถิ่น วิชาประมงพื้นบ้าน วิชานิเวศหาดโคลน วิชาอนุรักษ์ธรรมชาติ วิชาเชื่อมโยงเครือข่ายจากทั่วประเทศ และวิชาสัตว์ทะเลหายาก นอกเปิดสอนในทางทฤษฏีแล้วยังมีการนำนักเรียนนั่งเรือออกไปสอนภาคปฏิบัติทั้งสำรวจป่าชายเลนรวมถึงแหล่งอนุบาทสัตว์ทะเลชายฝั่ง เพื่อให้ลูกหลานในชุมชนและนักเรียนจากนอกพื้นที่ที่เข้ามาเรียนได้มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงห่วงแหนทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ตลอดไป
ด้านคุณลุงบุญมา ตุ๊เสงี่ยม อายุ 83 ปี หนึ่งในครูผู้สอนกล่าวว่าขอให้คนที่เข้ามาเรียน ตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง เพราะไม่ช่วยกันใครจะมาช่วยเรา หากทะเลกลับมาดีมีระบบนิเวชที่ดี มีแหล่งอาหารตามชายฝั่งที่ดี รับรองกุ้ง หอย ปู ปลาจะกลับมาเหมือนเดิม ขอเพียงชุมชนต้องเข้มแข็ง// SOCIETY PLUS