ร.ร.เทพศิรินทร์ สป. จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชินยานุสาวรีย์

17/9/2013

ร.ร.เทพศิรินทร์ สป. จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เพื่อให้ครู นักเรียนได้เคารพสักการะ

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เดินทางมาเป็นประธานทรงประกอบพิธีบวงสรวงและประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีขนาดเท่าองค์จริง ในวโรกาสครอบครอบ 152 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พร้อมสร้างพระรูปหล่อครึ่งพระองค์ ขนาด 2 นิ้วครึ่ง และเหรียญที่ระลึกเพื่อเปิดให้เช่าบูชา

โดยในพิธีมีนายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง นักเรียน สมาคมผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติและครูโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในเครืออีก 10 แห่ง เข้าร่วมในพิธี

ซึ่งพระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จะประดิษฐานหันหน้าไปทางทิศใต้ ขนาดเท่าองค์จริง ซึ่งนายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เปิดเผยว่าเพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติยศ พระบารมีแห่งพระองค์ รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนในพระบรมราชจักรีวงศ์ เป็นที่เคารพสักการะของเหล่าพสกนิกร รวมถึงคณะครู นักเรียน ได้เคารพสักการะภายในโรงเรียน ท้ายนี้ทางหม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ยังได้ประทานของที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบทุนการก่อสร้างในการนี้อีกด้วย

By SOCIETY PLUS