อำเภอบางเสาธงจัด โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

20/9/2013

อำเภอบางเสาธงจัด โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยเดินทางลงพื้นที่ ชุมชนสี่ศอกนำหน่วยงานราชการและสินค้าราคาถูกพบปะประชาชนในชุมชน โดยมีนายอำเภอบางเสาธงเป็นประธานในการเปิดโครงการ และมี นางสร้อยเพชร ภูมิสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1 ต. บางเสาธง นำประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ