ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2556

23/9/2013

ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2556 ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เคะหะบางพลีใหม่บางพลี อำเภอบางเสาธง ศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้การนำของ นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ

By ปราการ เคเบิ้ลทีวี