งานประเพณีรับบัว-โยนบัว เริ่มในวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2556

2/10/2013

งานประเพณีรับบัว-โยนบัว เริ่มในวันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2556

อำเภอบางพลี มีประเพณีอันดีงามสืบทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน จากอดีต วันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 ชาวบางพลีช่วยกันเก็บดอกบัวรวบรวมไว้ที่วัดหลวงพ่อโต (วัดบางพลีใหญ่ใน) เพื่อมอบให้กับชาวรามัญ นำไปเป็นดอกไม้เป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา
เมื่อใดที่ชาวรามัญมารับดอกบัว โดยใช้เรือเป็นพาหนะ พร้อมใจกันส่งเสียงร้องรำทำเพลงมาตามลำน้ำ เพิ่มความคึกคักสนุกสนานตลอดการเดินทาง เป็นงานบุญงานหนึ่งที่ชาวไทยและชาวมอญได้ยึดมั่นทำเป็นประจำทุกปี สืบทอดจนเป็นประเพณีอันดีงามก่อเกิดเป็น "ประเพณีรับบัว" ประเพณีสำคัญประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานที่หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน

กำหนดการจัดงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2556

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2555

เวลา 10.39 น. พิธีเปิดงานประเภณีรับบัว (ราชาราชพฤกษ์)

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางเรือ

เวลา 09.30 น. การแข่งเรือพายชิงถ้วยพระราชทาน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 07.00 น. พิธีโยนบัว สักการะองค์หลวงพ่อโต ชมการประกวดขบวนเรือสวยงาม

หรือติดต่อสอบถาม อำเภอบางพลี 0 2337 3489 - 90 , 0 2337 4059

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ 0 2707 6300 และ 0 2183 1005