พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางเป็นประธานเปิดป้ายอาคารที่ว่าการอำเภอ พระสมุทรเจดีย์ หลังใหม่

26/10/2013

หลังจากนั้นในเวลา 16.00 น. ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินทางเป็นประธานเปิดป้ายอาคารที่ว่าการอำเภอ พระสมุทรเจดีย์ หลังใหม่

ดร.ประชา ประสบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา และผุ้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ กว่าหนึ่งพันคนร่วมต้อนรับ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารหลังใหม่ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในเวลา 16.00 น.

ต่อมารถขบวนของ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เดินทางมาถึงที่ประรำพิธี ก่อนที่ ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะลงมาทักท้ายชาวบ้านที่เดินทางมาต้อนรับ อย่างเป็นกันเอง หลังจากนั้น ดร.ประชา ประสบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขึ้นกล่าวรายงานถึงการบริหารจังหวัด ทุกๆ ด้าน ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดโดย ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยการกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพร อาคารหลังใหม่ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ อย่างเป็นทางการก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานมอบผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ให้กับตระกูลรุ่งแจ้ง เพื่อทำหารเปิดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ 2556 อย่างเป็นทางการ

By SOCIETY PLUS