รายงานความคืบหน้า..!!! แม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ แต่การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ

29/10/2013

รายงานความคืบหน้า..!!! แม้ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจ แต่การก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ ก็ยังคืบหน้าไปเรื่อยๆ..ขณะนี้ก่อสร้างพื้นชั้นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว กำลังก่อสร้างเตรียมก่อสร้างในส่วนของชั้นที่ 2 ..ผู้รับเหมาบอกว่าจะก่อสร้างเสาและคานรับพื้นชั้นที่ 2 ให้แล้วเสร็จใน 30 วัน หลังจากนั้นจะเริ่มก่อสร้างพื้นชั้นที่ 2 ..โดยจะนำระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) มาใช้ในการก่อสร้างซึ่งเป็นวิธีที่รับความนิยมสำหรับการก่อสร้างอาคารสูงในปัจจุบัน // ข้อดีคือสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้มาก ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีก่อสร้างพื้นและคานแบบธรรมดาที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานและความแข็งแรงน้อยกว่า..ใกล้แล้วครับ..

By สำนักข่าว ฟ้าใหม่