BIG THAILAND & 3K BATTERY CRT Autocross Thailand 2013 Round 4 ณ สนามสุวรรณภูมิ เซอร์กิต

29/10/2013

บริษัท BIG THAILAND AND 3K พร้อด้วย คณะ จัดการแข่งขัน BIG THAILAND & 3K BATTERY CRT Autocross Thailand 2013 Round 4 ณ สนามสุวรรณภูมิ เซอร์กิต ตำบล ศรีษะจรเข้น้อย อำเภอ บางเสาธง สมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพิ่มทักษะในการขับรถแข่งให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

By สาคร เคเบิลทีวี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา