จัดพิธีแห่องค์หลวงพ่อปานทางน้ำ

7/11/2013

วัดมงคลโคธาวาส ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองด่าน และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ จัดพิธีแห่องค์หลวงพ่อปานทางน้ำ โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ นายอำเภอบางบ่อ มาเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับประเพณีการแห่องค์หลวงพ่อปานลงทะเลนั้น เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้ว เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ตำบล #คลองด่าน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก โดยก่อนที่ชาวบ้านจะออกเรือหาปลาก็จะเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อปาน เพื่อขอพรให้จับปลาได้มาก ๆ และคุ้มครองขณะเดินทางออกทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองด่าน มีความอยู่ดีกินดีกันเกือบทุกครัวเรือน จึงกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจนถึงในปัจจุบัน

By สาคร เคเบิลทีวี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา