เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12

7/11/2013

เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 12
ที่ #สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ
กิจกรรมเดินชมนกน้ำ นกชายเลน และนกนางนวล
ในวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2556

ดูกำหนดการที่...www.amazingtourthailand.com/news_id105.html

by..หอข่าว ชาวปราการ