สมุทรปราการเตรียมความพร้อมจัดกีฬาเยาวชน ปากน้ำเกมส์

15/10/2015

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค 1 "ปากน้ำเกมส์”

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 "ปากน้ำเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2558 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ระดับชาติ "สุพรรณบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับการแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์” มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 14 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนภาค 1 โดยจัดการแข่งขันรวม 41 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาบังคับ 2 ชนิดกีฬา ,กีฬาสากล 38 ชนิดกีฬา และกีฬาอนุรักษ์ 1 ชนิดกีฬา โดยแบ่งศูนย์การแข่งขันภายในจังหวัดออกเป็น 3 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ และมีการจัดการแข่งขันนอกจังหวัด 4 ชนิดกีฬา โดยสัญลักษณ์นำโชค(Mascot) ของ "ปากน้ำเกมส์” ได้แก่ ปลาสลิด "คุณสมบูรณ์” ซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคำขวัญ (Slogan)ในการแข่งขันครั้งนี้ คือ "เป็นหนึ่งด้วยน้ำใจ รวมพลังเยาวชนไทยในปากน้ำเกมส์”

จังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดต่างๆที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน "ปากน้ำเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2558

 

ขอบคุณข่าว / ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ