ป้อมปราการจับมือ กกท.สป. อบรมฟุตบอลเยาวชน

20/11/2015

 

อบจ.สมุทรปราการ, รวมกับจังหวัดสมุทรปราการ และ กกท.สมุทรปราการ ร่วมกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมกีฬาฟุตบอลในโครงการ “ฝึกอบรมกีฬาขั้นก้าวหน้าเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับน้องๆ เยาวชนโรงเรียนทรงวิทยา เทพารักษ์

สำหรับโครงการดีๆ อย่างนี้ยังมีต่อเนื่องในอีกหลายโรงเรียนทั่วจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนในจังหวัดสมุทปราการได้เรียนรู้ทักษะกีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการต่อยอด และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศต่อไป