กกท.สป. เปิดสอบราคาจ้างกิจกรรม สองล้อทัวร์ปากน้ำ

27/12/2016

 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
 

เรื่องสอบราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรม PAKNAM BIKE TOUR “สองล้อทัวร์ปากน้ำ”
 

โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการดังนี้