จังหวัดสมุทรปราการมอบเสื้อผู้ทำคุณประโยชน์วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559

2/1/2017

 

นางชัญญาภัค สดุดี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค โดยทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510

ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดการแข่งขันกีฬา และการจัดบอร์ดนิทรรศการการเชิดชูเกียรติทางด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีการมอบเสื้อเบลเซอร์ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์และผู้ให้การสนับสนุนการกีฬาของจังหวัดสมุทรปราการ / ผู้ฝึกสอนกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสมุทรปราการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำเดือนธันวาคม 2559 วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 ราย โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ดังนี้

1.นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

2. นายทรงกรด สุขะตุงคะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

3.นายวรพร อัศวเหม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ

พร้อมทั้งมอบเสื้อเบลเซอร์ให้แก่ผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้แก่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย คือ นายกิตติศักดิ์ กรศักดิ์พวงสิน ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดของจังหวัดสมุทรปราการ

 

ขอบคุณข่าว สำนักงานข่าวกรมประชาสัมพันธ์ / ภาพ วิรัตน์ ละอออ่อน สาครเคเบิลทีวี