เปิดรับสมัคร 8 ชนิดกีฬา ร่วมแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ

9/4/2017

 

ด้วยจังหวัดสมุทรปราการ โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ) จำนวนทั้งสิ้น 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ เทควันโด ยูโด เรือพาย แบดมินตัน ฟุตบอลและแฮนด์บอล

ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เปิดรับสมัครนักกีฬาตามคุณสมบัติดังนี้
- ต้องมีชื่ออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านหรือศึกษาในสถานศึกษาหรือประกอบอาชีพภายในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้ในนามของสถานศึกษา / ชมรม / สโมสรกีฬา ซึ่งเป็นผู้รับรอง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่       
- สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2382 6161
- สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2315 1115
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป