ต้องการผู้ใหญ่ใจดีเข้าสนับสนุนโรงเรียนนอกกะลา

11/9/2013

ต้องสนับสนุน..มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนนอกกะลา บ้านลุงสอนหลานครับ.. หมู่ 5 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในซอยเทศบาลบางปู 118.. ที่นี่จะสอนให้เด็กๆรู้ถึงความอันตรายของการทำลายระบบนิเวศ และชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต้องปลูกฝังให้รู้กันตั้งแต่เล็ก จะได้เกิดความรัก และหวงแหนสิ่งแวดแวดล้อมของชุมชน.. ที่สำคัญที่นี่สอนให้เด็กสามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดเหตุการณ์วิกฤติทางธรรมชาติ..คนที่สอนไม่ใช่ใคร โดยลุง ป้า น้า อา ในชุมชน ช่วยกันถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และวีถีชีวิตของชุมชน ที่จะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน..สุดยอดมาก

ขอขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าว ฟ้าใหม่