ทต.สำโรงเหนือ ร่วมกับ สภ.สำโรงเหนือ จัดอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด

11/9/2013

ทต.สำโรงเหนือ ร่วมกับ สภ.สำโรงเหนือ จัดอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จัดโครงการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับชุมชนและนักเรียนในพื้นที่
ที่ห้องประชุมเพชรไพลิน เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กองการศึกษาเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จัดโครงการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี พ.ต.ท.รัชเดช มูลมานัส สวป.สภ.สำโรงเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด โนเพส โปรดัก สภ.สำโรงเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากชุมชนต่างๆ รวมถึงนักเรียนในสถานศึกษาในเขตพื้นที่กว่า 300 คน
โดยการบรรยายจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้หลักการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อระดมความคิด ในแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมร่วมกัน เพื่อให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมดไปจนเป็นตำบลที่ปลอดจากยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง // SOCIETY PLUS