ก้าวต่อไปกับเป้าหมายเบอร์ 1 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

2/10/2013

ก้าวต่อไปกับเป้าหมายเบอร์ 1 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ( ทสภ. ) แถลงข่าวครบรอบ 7 ปี แห่งความภูมิใจที่ได้รับรองคุณภาพการบริการและมาตราฐานของท่าอากาศยานในอันดับโลก และพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ปรับปรุงด้านบริการพัฒนาบุคลากรเน้นขยายศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถ ในการให้บริการด้วยเป้าหมายเบอร์ 1 ของโลกภายใน 6 ปี
เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ ( 27 ก.ย. 56 ) ที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณ ( ทสภ. ) ดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการ ท่าอากาศยานไทย ( ทอท. ) รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. พร้อมด้วย นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผอ.ทอท. เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการ ทอท. รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์การดำเนินงาน ของ ทอท. ในการมุ่งมั่นเป็นผู้ดำเนินการและจัดการทำอากาศยานที่ดีระดับโลก ทอท . จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริหารงานท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท ทั้ง 6 แห่ง มาตลอด โดยเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน และเน้นความสำคัญการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการภายใต้โครงการ Airport Quality หรือ ASO โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ ทสภ. ได้รับการจดอันดับเป็น ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดจนเป็นเบอร์ 1 จาก 20 ท่าอากาศยานของโลกภายในปี 2562 // SOCIETY PLUS