พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน จำนวน 1 ไตร

29/10/2013

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน จำนวน 1 ไตร ให้ นายเกษม แซ่ลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง นำพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดเสาธงนอก โดยท่านเจ้าคุณพระสรภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมีประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดเสาธงนอก ต. บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

By สาคร เคเบิลทีวี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา