บรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรก

7/5/2014

บรรยากาศของการเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2557 โดยบรรยากาศโดยรอบ ทางคณะครู ได้ออกมาทำความรู้จักกับนักเรียนกลุ่มใหม่ สืบเนื่องจากในปีนี้ทางโรงเรียนได้คัดเด็กนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักอาจารย์ และเพื่อนกลุ่มใหม่ และในส่วนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในห้องเรียนเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ปิดภาคเรียน ไปกว่า 3 เดือน และนอกจากนี้อาจารย์ได้ชี้แจงถึงเรื่อง คะแนนผลสอบ กฎระเบียบของโรงเรียน การจัดระเบียบการเรียนการสอน อีกทั้งอาจารย์ได้แจ้งให้นักเรียนควรใส่ใจกับการเรียนมากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ณ โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์ สิงหเสนี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณ สาคร เคเบิลทีวี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา