ประชุมชี้แจงการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา

1/3/2016

เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา ดร. กิตติพงษ์โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา ให้กับผู้บริหารและข้าราชของกรมพลศึกษาได้รับทราบ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของวงการกีฬาของประเทศไทย ร่วมประชุมด้วย

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประชุมชี้แจงการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของกรมพลศึกษา ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา รวมถึงชี้แจงผลการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬาและบทบาทของกรมพลศึกษาในการสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬาด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในวงการกีฬาไทยร่วมประชุม เช่น รศ.ดร.รัชนี ขวัญบุญจัน , นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย, นายสุเมต สุวรรณพรหม และนายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ร่วมให้รายละเอียดความสำคัญเกี่ยวกับสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬาอย่างถ่องแท้ ก่อนจะนำไปถ่ายทอดแก่ผู้ฝึกสอนในแต่ละชนิดกีฬาตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อมุ่งหวังให้พัฒนาเป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพ และร่วมกันฝึกสอนนักกีฬาระดับนักเรียนสู่ความเป็นเลิศต่อไปในอนาคต

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ,สถาบันการพลศึกษา,การกีฬาแห่งประเทศไทย, กรมพลศึกษา,โอลิมปิกแห่งประเทศไทย,พาราลิมปิกแห่งประเทศไทย และ สเปเชี่ยลโอลิมปิกประเทศไทย

ดร.กิตติพงษ์โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา ได้กล่าวว่า เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ผู้ฝึกสอนของกรมพลศึกษาอย่างมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬาจะเป็นเครื่องชี้วัดมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับนานาประเทศ ที่สำคัญพวกที่ทำหน้าที่กีฬาจะไม่โดนเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพครั้งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญไว้ต้อนรับการประชุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC. ที่

ขณะนี้อยู่ในช่วงการตีความของกฤษฏีกา โดยระหว่างวันที่ 25-29 กุมภาพันธ์  จะนำเข้าสู่ ครม. จากนั้นเดือนเมษายน น่าจะได้ความชัดเจน และเป็นที่คาดกันว่าภายในปีนี้ หรือ อย่างช้าต้นปีหน้า สภาวิชาชีพบุคลากรการกีฬา จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย”  อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวเสริม

 

ขอบคุณข่าว / ภาพ www.dpe.go.th