จ.สมุทรปราการ ร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45

25/11/2016

 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ สังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกภาค 1 ณ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ประกอบการส่งเข้าร่วมการแข่งขันดังรายการตามนี้นะครับ